Ještě nejste klient? Navštivte home.saxo

Můžu zadat příkaz na nákup nově emitovaných akcií v IPO?