Handelsrestriktioner på baggrund af ESMA regulering.