Worden aandelen op de Londense beurs verhandeld in pence of in pond sterling?