Hva er forskjellen mellom en fullstendig og begrenset fullmakt?