Czy można zalogować się do rachunku na kilku platformach jednocześnie?