Przy przenoszeniu papierów wartościowych, po jakiej cenie zostaną one zaksięgowane?