FAQ - EMIR-rapportagevereisten, SFTR-rapportagevereisten en regels inzake niet-geclearde margin (UMR)