Otrzymuję komunikat „Nie można zwiększyć ekspozycji ze względu na konfigurację klienta”. Co należy zrobić?