Skal jeg levere en oversettelse av dokumentene jeg sender inn for å åpne en konto?